Rhieni

Mae’r berthynas rhwng rhieni a myfyrwyr yn rhan annatod o’r awyrgylch hapus a chyfeillgar sydd gennym yma yn Ysgol Craig y Deryn. Ein bwriad yw cydweithio er mwyn sicrhau yr addysg gorau posibl fydd yn eich galluogi i ddilyn dilyniant addysg eich plentyn yn ein hysgol.

Mae’r cysylltiadau yn mynd a chi i’r tudalennau pwrpasol.

Yn yr adran yma