Croeso i wefan newydd Ysgol Craig y Deryn

Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad ein gwefan newydd sbon! Ar ôl ychydig fisoedd o waith caled ac ymroddiad, ‘rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad ein gwefan newydd a hynny’n swyddogol.

Ein nod gyda’r wefan newydd hon yw rhoi ffordd i chi ddarganfod gwybodaeth am ein hysgol.

Byddwn yn diweddaru ein cynnwys yn gyson gydag erthyglau, newyddion defnyddiol, gwybodaeth bwysig a chylchlythyrau. Gobeithiwn y byddwch yn gweld y wefan ar ei newydd wedd, yn rhwydd i’w defnyddio ac rydym am sefydlu’r wefan hon fel ffynhonnell wybodaeth i’r rhai sy’n ymweld â’n gwefan.

Diolch yn fawr iawn.