Cysylltwch â ni

Mae nifer o ffyrdd y gellwch gysylltu â ni.

Os gwelwch yn dda, llenwch y ffurflen isod, ffoniwch 01654 710 463 neu ebostiwch swyddfa@craigyderyn.ysgoliongwynedd.cymru a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Cyfeiriad:

Ysgol Craig y Deryn
Llanegryn
Gwynedd
LL36 9SG

Cysylltwch

Gael hyd i ni

Ysgol Craig y Deryn,
Llanegryn,
Gwynedd, LL36 9SG