Staff

 

Jennifer Bradbury

 

Pennaeth

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Iechyd a Lles

 

Awel Mai Jones

 

 

Dirprwy Bennaeth

Athrawes Blwyddyn 5 a 6

 

Iaith Llythrennedd a Chyfathrebu

 

Sarah Burrough

 

 

Athrawes Blwyddyn 3 a 4

 

 

Dyniaethau

 

 

Sioned Jones

 

 

Athrawes Blwyddyn 1 a 2

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 

Gemma Pugh

 

 

Athrawes Meithrin a Derbyn

 

Celfyddydau Mynegiannol

 

Sian Breese

 

Athrawes Blwyddyn 3 a 4  

 

Rebekah Wilkes

 

Athrawes TAR Mathemateg a Rhifedd

 

Sharon Williams

 

 

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

 

 

 

Betsan Jones

 

 

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

 

 

 

Erin Jones

 

 

Cymhorthydd ADY

 

 

 

Katie Daley

 

 

Cymhorthydd ADY

 

 

 

Emily Lumley

 

 

Cymhorthydd ADY

 

 

Zoe Greenhow

 

Cymhorthydd ADY

 

 

Margret Jones

 

Cogyddes a Gofal

 

 

 

Blodwen Pugh

 

Cogyddes  

 

Adele Powl-Jones

 

Glanhawraig a Gofal  

 

Catherine Williams

 

Glanhawraig  

 

Elizabeth Jarvis

 

Goruchwyliwr cinio  

Lorraine Rodgers

Clerc swyddfa